Cập nhật: (16-11-2015)
Mã số thuế: 1801033880

Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Vĩnh Thạnh

Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Vĩnh Thạnh

kinh doanh: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN
Ngày cấp: 23-07-2009
TT Vĩnh Thạnh - Huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ
-Huyện Vĩnh Thạnh-Cần Thơ
Giám đốc: Phạm Xuân Mai
Nhận thông báo thuế: TT Vĩnh Thạnh - - Huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Vĩnh Thạnh
Điện thoại / Fax - Quản lý: 0710.3858926 / 0710.3641595
Quyết định thành lập: 26
Cơ quan cấp Quyết định thành lập: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Năm tài chính: 01-01-2009
Ngày nhận lời khai: 22-07-2009
Cấp Chương: 3-799-340-344
Hình thức thanh toán: Độc lập
Loại thuế phải nộp:
  • Phí, lệ phí

Thông tin xem mang tính tham khảo. Bạn hãy liên hệ Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Vĩnh Thạnh tại TT Vĩnh Thạnh - Huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ hoặc Chi cục Thuế Huyện Vĩnh Thạnh để có thông tin rõ hơn.

Danh sách Công ty nổi bật tại: Chưa rõ, Huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ

Trường Mầm non Thị trấn Thạnh An

ấp Phụng Qưới a, TT Thạnh An - Huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ
Sở hữu:

DNTN Văn Hiến

24 A1 ấp Phụng Qưới A,TT Thạnh An - Huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ
Sở hữu: Đinh Quang Hiến

Công Ty TNHH Hiệp Hội

ấp Phụng Quới A - Huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ
Sở hữu: Nguyễn Đức Vận

Nguyễn Thị Xuyến

Vĩnh Lân - Huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ
Sở hữu: Nguyễn Thị Xuyến

Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hưng Điền

3409, QL 80, ấp Phụng Qưới B, TT Thạnh An - Huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ
Sở hữu: Nguyễn minh Đăng

Chi nhánh số 4 - Công ty TNHH Hoàng Sơn

1774-1776-1780, ấp Vĩnh Tiến, TT VĩnhThạnh - Huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ
Sở hữu: Nguyễn Văn Sâm

Trường Tiểu Học Thạnh Thắng 2

- Huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ
Sở hữu:

Hội Khuyến Học Huyện Vĩnh Thạnh

Khu Hành Chính Tỉnh Lộ 919- TT Vĩnh Thạnh - Huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ
Sở hữu:

Hoàng Thị Quỳ

E1 - Huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ
Sở hữu: Hoàng Thị Quỳ

Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Vĩnh Thạnh

TT Vĩnh Thạnh - Huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ
Sở hữu: