Cập nhật: (02-10-2019)
Mã số thuế: 1602109366

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Hoàng Tiến

kinh doanh: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Ngày cấp: 02-10-2019
Ấp Bắc Đai, Xã Nhơn Hội, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang
Sở hữu: Trần Chí Thiện
Ngày cấp Giấy phép kinh doanh: 02-10-2019
Năm tài chính: 02-10-2019
Ngày nhận lời khai: 02-10-2019
Ngày hợp đồng: 02-10-2019

Thông tin xem mang tính tham khảo. Bạn hãy liên hệ Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Hoàng Tiến tại Ấp Bắc Đai, Xã Nhơn Hội, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang hoặc để có thông tin rõ hơn.

Danh sách Công ty nổi bật tại: Xã Nhơn Hội, Huyện An Phú, An Giang

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Hoàng Tiến

Ấp Bắc Đai, Xã Nhơn Hội, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang
Sở hữu: Trần Chí Thiện

Nguyễn Huỳnh Núi

ấp Búng Lớn, Xã Nhơn Hội - Huyện An Phú - An Giang
Sở hữu: Nguyễn Huỳnh Núi

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vận Chuyển Hùng Anh

Ấp Tắc Trúc, Xã Nhơn Hội, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang
Sở hữu:

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dậu Biên

Tổ 4, ấp Búng Lớn - Xã Nhơn Hội - Huyện An Phú - An Giang
Sở hữu: Huỳnh Thị Hạnh

Công Ty CP Môi Trường Xanh Ngụy Cộng

Tổ 26, ấp 1 Bắc Đại - Xã Nhơn Hội - Huyện An Phú - An Giang
Sở hữu: Ngụy Văn Cộng

Đặng Ngọc Dũng

ấp Búng Lớn, Xã Nhơn Hội - Xã Nhơn Hội - Huyện An Phú - An Giang
Sở hữu: Đặng Ngọc Dũng

Lê Văn Tú

ấp Búng Lớn, Xã Nhơn Hội - Huyện An Phú - An Giang
Sở hữu: Lê Văn Tú

Cao Văn Hóa

ấp Tắc Trúc, Xã Nhơn Hội - Huyện An Phú - An Giang
Sở hữu: Cao Văn Hóa

Văn Khiêm

ấp Tắc Trúc, Xã Nhơn Hội - Huyện An Phú - An Giang
Sở hữu: Huỳnh Văn Khiêm

Doanh Nghiệp TN Thu Ba

Xà lan AG-11000-H, ấp Tắc Trúc - Xã Nhơn Hội - Huyện An Phú - An Giang
Sở hữu: Nguyễn Thị Thu Ba