Cập nhật: (12-02-2019)
Mã số thuế: 1602093349

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Kim Tuyên

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Kim Tuyên

kinh doanh: Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Ngày cấp: 12-02-2019
Số 189 Chợ Tấn Lợi, Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
Ngày cấp Giấy phép kinh doanh: 12-02-2019
Năm tài chính: 12-02-2019
Ngày nhận lời khai: 12-02-2019
Ngày hợp đồng: 12-02-2019

Thông tin xem mang tính tham khảo. Bạn hãy liên hệ Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Kim Tuyên tại Số 189 Chợ Tấn Lợi, Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang hoặc để có thông tin rõ hơn.

Danh sách Công ty nổi bật tại: Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới, An Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Kim Tuyên

Số 189 Chợ Tấn Lợi, Xã Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
Sở hữu:

Công Ty TNHH Một Thành Viên Ruseto

ấp Tấn Phước - Xã Tấn Mỹ - Huyện Chợ Mới - An Giang
Sở hữu: Nguyễn Thành Bi

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hai ân Chợ Mới

Số 192, Tổ 9, ấp Tấn Thạnh - Xã Tấn Mỹ - Huyện Chợ Mới - An Giang
Sở hữu: Nguyễn Thanh Sang

Trường Mẫu giáo Tấn Mỹ

ấp Tấn Thạnh, Xã Tấn mỹ - Huyện Chợ Mới - An Giang
Sở hữu:

Trung Tâm Học Tập Cộng Đồng Xã Tấn Mỹ

ấp An Phước, xã Tấn Mỹ - Huyện Chợ Mới - An Giang
Sở hữu:

DNTN Phạm Công Minh

28/15 ấp Tân Phước, xã Tấn Mỹ - Huyện Chợ Mới - An Giang
Sở hữu: Phạm Công Minh