Cập nhật: (13-08-2018)
Mã số thuế: 1602078301

Công Ty TNHH Lương Thực Phú Tân

Phu Tan Food Company Limited

kinh doanh: Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 13-08-2018
Lô 3-4 Cụm CN-TTCN Tân Trung, Xã Tân Trung, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang
Sở hữu: Trần Huy Cường
Ngày cấp Giấy phép kinh doanh: 13-08-2018
Năm tài chính: 13-08-2018
Ngày nhận lời khai: 13-08-2018
Ngày hợp đồng: 13-08-2018

Thông tin xem mang tính tham khảo. Bạn hãy liên hệ Công Ty TNHH Lương Thực Phú Tân tại Lô 3-4 Cụm CN-TTCN Tân Trung, Xã Tân Trung, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang hoặc để có thông tin rõ hơn.

Danh sách Công ty nổi bật tại: Xã Tân Trung, Huyện Phú Tân, An Giang

Công Ty TNHH Lương Thực Phú Tân

Lô 3-4 Cụm CN-TTCN Tân Trung, Xã Tân Trung, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang
Sở hữu: Trần Huy Cường

Doanh Nghiệp TN Trần Thanh Bởi

Xà Lan AG-9305-H, ấp Trung 2 - Xã Tân Trung - Huyện Phú Tân - An Giang
Sở hữu: Trần Thanh Bởi

Cty TNHH Một TViên TM DV Xdựng Tấn Huyền

54 Lô 1 ấp Mỹ Hoá - Xã Tân Trung - Huyện Phú Tân - An Giang
Sở hữu: Lê Hữu Tấn

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phước Thiện Phú Tân

Ấp Trung 2, Xã Tân Trung, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang
Sở hữu: Lê Phước Thiện

Doanh Nghiệp TN Nước Đá An An

ấp Trung 2 - Xã Tân Trung - Huyện Phú Tân - An Giang
Sở hữu: La Tông

Công Ty TNHH Xây Dựng & Thương Mại Trần Khánh Dư

Số 158, ấp Trung Hòa - Xã Tân Trung - Huyện Phú Tân - An Giang
Sở hữu: Trần Đăng Khoa

UBND xã Tân Trung

ấp Trung Hoà, - Xã Tân Trung - Huyện Phú Tân - An Giang
Sở hữu:

Công Ty TNHH Tikko

Ấp Trung 2, Xã Tân Trung, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang
Sở hữu: Trương Thu Vân

Chi Nhánh Doanh Nghiệp TN 1688 - Karaoke Equa

ấp Trung 2 - Xã Tân Trung - Huyện Phú Tân - An Giang
Sở hữu: Phan Văn Long

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Điện Nguyễn Vinh

Số 204, Tổ 7 - Xã Tân Trung - Huyện Phú Tân - An Giang
Sở hữu: Nguyễn Thị Duyên