Cập nhật: (29-06-2020)
Mã số thuế: 1201629551

Công Ty TNHH Trò Chơi Điện Tử Văn Sang

kinh doanh: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 29-06-2020
425 Tổ 12 Ấp 4, Xã Tân Thanh, Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang
Sở hữu: Dương Văn Sang
Ngày cấp Giấy phép kinh doanh: 29-06-2020
Năm tài chính: 29-06-2020
Ngày nhận lời khai: 29-06-2020
Ngày hợp đồng: 29-06-2020

Thông tin xem mang tính tham khảo. Bạn hãy liên hệ Công Ty TNHH Trò Chơi Điện Tử Văn Sang tại 425 Tổ 12 Ấp 4, Xã Tân Thanh, Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang hoặc để có thông tin rõ hơn.

Danh sách Công ty nổi bật tại: Xã Tân Thanh, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Trái Cây Phương Vinh

Số 445, Ấp 1, Xã Tân Thanh, Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang
Sở hữu: Bùi Ngọc Vinh

Công Ty TNHH Tm-dv Xuân Mai Nguyên

Ấp 4, Xã Tân Thanh, Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang
Sở hữu: Phan Xuân Huy

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Văn Long Bình

Tổ 4, ấp 4 - Xã Tân Thanh - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Sở hữu: Đặng Văn Điền

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phương Nguyên Anh

ấp 4, xã Tân Thanh - Xã Tân Thanh - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Sở hữu: Lê Thị Thuận

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nông Nghiệp Cẩm Châu

Tổ 10, Ấp 1, Xã Tân Thanh, Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang
Sở hữu: Nguyễn Đăng Quang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Anh Đại

ấp 4, xã Tân Thanh - Xã Tân Thanh - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Sở hữu: Trần Anh Tuấn

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Kim Kha Cái Bè

Tổ 11, ấp 4, xã Tân Thanh - Xã Tân Thanh - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Sở hữu: Bùi Thị Kha

Doanh Nghiệp Tư Nhân ái Vy Cái Bè

Số 376, Tổ 10, ấp 4, xã Tân Thanh - Xã Tân Thanh - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Sở hữu: Trần Thị Bé Nhị

Trường Mẫu Giáo Tân Thanh

Tổ 14, ấp 4, xã Tân Thanh - Xã Tân Thanh - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Sở hữu: Nguyễn Thị Lệ

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XUấT NHậP KHẩU DịCH Vụ BảO HâN

Tổ 11, ấp 4 - Xã Tân Thanh - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Sở hữu: Phan Văn Bào