Cập nhật: (13-05-2019)
Mã số thuế: 0801287731

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Thương Mại Quốc Tế Hồng Hưng

Hong Hung International Import And Export Co., Ltd

kinh doanh: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Ngày cấp: 13-05-2019
Thôn Ngọc Cục, Xã Thúc Kháng, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương
Sở hữu: Phạm Thị Quyền
Ngày cấp Giấy phép kinh doanh: 13-05-2019
Năm tài chính: 13-05-2019
Ngày nhận lời khai: 13-05-2019
Ngày hợp đồng: 13-05-2019

Thông tin xem mang tính tham khảo. Bạn hãy liên hệ Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Thương Mại Quốc Tế Hồng Hưng tại Thôn Ngọc Cục, Xã Thúc Kháng, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương hoặc để có thông tin rõ hơn.

Danh sách Công ty nổi bật tại: Xã Thúc Kháng, Huyện Bình Giang, Hải Dương

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Và Thương Mại Quốc Tế Hồng Hưng

Thôn Ngọc Cục, Xã Thúc Kháng, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương
Sở hữu: Phạm Thị Quyền

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Vlxd Huy Hoàng

Thôn Tranh ngoài, Xã Thúc Kháng, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương
Sở hữu: Vũ Đức Bàn

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thanh Phong Hd

Thôn Ngọc Cục, Xã Thúc Kháng, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương
Sở hữu: Bùi Thị Yến

Công Ty TNHH May Mặc Thiên Phú

Thôn Ngọc Cục - Xã Thúc Kháng - Huyện Bình Giang - Hải Dương
Sở hữu: Bùi Thị Thương

Công Ty TNHH Hoàng Nhật Vn

Thôn Thị Tranh, Xã Thúc Kháng, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương
Sở hữu: Nguyễn Xuân Lạp

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Ánh Sao

Thôn Tranh Trong, Xã Thúc Kháng, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương
Sở hữu: Bùi Quang Trung

Công Ty TNHH Union Success Vina

Thôn Ngọc Cục, Xã Thúc Kháng, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương
Sở hữu: Đào Thanh Nam

Công Ty TNHH Thiết Bị Thông Minh Và Chiếu Sáng Led Nam Toản

Thôn Tranh Ngoài, Xã Thúc Kháng, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương
Sở hữu: Tống Văn Toản

Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Châu - Jewelry

Thôn Châu Khê - Xã Thúc Kháng - Huyện Bình Giang - Hải Dương
Sở hữu: Phạm Văn Quang

Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Dịch Vụ Duy Thịnh Phát

Thôn Tranh Ngoài, Xã Thúc Kháng, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương
Sở hữu: Nhữ Văn Duy