Cập nhật: (18-07-2017)
Mã số thuế: 0801218576

Công Ty TNHH Dầu Khí Thịnh Phúc

Công Ty TNHH Dầu Khí Thịnh Phúc

kinh doanh: Đại lý, môi giới, đấu giá
Ngày cấp: 18-07-2017
Số 9A/306, đường Nguyễn Văn Linh, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Sở hữu: Vũ Thị Hằng
Ngày cấp Giấy phép kinh doanh: 18-07-2017
Năm tài chính: 18-07-2017
Ngày nhận lời khai: 18-07-2017
Ngày hợp đồng: 18-07-2017

Thông tin xem mang tính tham khảo. Bạn hãy liên hệ Công Ty TNHH Dầu Khí Thịnh Phúc tại Số 9A/306, đường Nguyễn Văn Linh, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương hoặc để có thông tin rõ hơn.

Danh sách Công ty nổi bật tại: Phường Thanh Bình, Thành Phố Hải Dương, Hải Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XUấT NHậP KHẩU TâN KIM NGâN

Thôn Huề Trì - Xã An Phụ - Huyện Kinh Môn - Hải Dương
Sở hữu: Phạm Hữu Huy

Công Ty TNHH Mtv Kaizen Vn

Xóm 8 thôn Huề Trì - Xã An Phụ - Huyện Kinh Môn - Hải Dương
Sở hữu: Phạm Hữu Bẩy

Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Minh Sơn

Thôn Đông Hoà, xã An Phụ - Huyện Kinh Môn - Hải Dương
Sở hữu: Nguyễn Hữu Đề

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Dũng Anh

Đội 2 thôn Huề Trì, Xã An Phụ, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương
Sở hữu: Nguyễn Thị Hiên

Công Ty TNHH Tmxd Dv Đầu Tư Đại Phát

Thôn Huề Trì - Xã An Phụ - Huyện Kinh Môn - Hải Dương
Sở hữu: Nguyễn Thị Luận

Công Ty TNHH Xây Dựng 501

Thôn Đông Hà, Xã An Phụ, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương
Sở hữu: Nguyễn Văn Ngà

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nho Trọng

Thôn Huề Trì, Xã An Phụ, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương
Sở hữu: Nguyễn Nho Trọng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Thưởng Phát

Thôn Huề Trì - Xã An Phụ - Huyện Kinh Môn - Hải Dương
Sở hữu: Nguyễn Văn Thường

Công Ty TNHH Mtv Hoàng Đan Linh

Thôn Đông Hà, Xã An Phụ, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương
Sở hữu: Hoàng Thế Anh

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thực Phẩm Bảo Ngọc

Đội 8 thôn Huề Trì, Xã An Phụ, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương
Sở hữu: Nguyễn Thị Lê