Cập nhật: (08-09-2021)
Mã số thuế: 0601220899

Công Ty Cổ Phần Thanh Tùng - Nissan Nam Định

Thanh Tung - Nissan Nam Dinh Joint Stock Company

kinh doanh: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Ngày cấp: 08-09-2021
Km3 Đại lộ Thiên Trường, Xã Mỹ Hưng, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định
Sở hữu: Trần Thanh Tùng
Ngày cấp Giấy phép kinh doanh: 08-09-2021
Năm tài chính: 08-09-2021
Ngày nhận lời khai: 08-09-2021
Ngày hợp đồng: 08-09-2021

Thông tin xem mang tính tham khảo. Bạn hãy liên hệ Công Ty Cổ Phần Thanh Tùng - Nissan Nam Định tại Km3 Đại lộ Thiên Trường, Xã Mỹ Hưng, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định hoặc để có thông tin rõ hơn.

Danh sách Công ty nổi bật tại: Xã Mỹ Hưng, Huyện Mỹ Lộc, Nam Định

Công Ty Cổ Phần Thanh Tùng - Nissan Nam Định

Km3 Đại lộ Thiên Trường, Xã Mỹ Hưng, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định
Sở hữu: Trần Thanh Tùng

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Đặng Nhiên

Xóm 3, Xã Mỹ Hưng, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định
Sở hữu: Đặng Đình Nhiên

Công Ty TNHH Thiên Phú Dg Vina

Xóm 1, Xã Mỹ Hưng, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định
Sở hữu: Trần Văn Đạo

Công Ty TNHH Phúc Hải Yến

Xóm 4 - Xã Mỹ Hưng - Huyện Mỹ Lộc - Nam Định
Sở hữu: Đặng Đình Chanh

C�ng Ty C� Ph�n H�t Gi�ng Th�i B�nh

X�m 2 Th�n Th��ng - Xã Mỹ Hưng - Huyện Mỹ Lộc - Nam Định
Sở hữu: Nguy�n Kh�c Quy�n

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Và Đầu Tư Xây Dựng Bắc Trung Nam

Xóm 2, Xã Mỹ Hưng, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định
Sở hữu: Đặng Đình Trung

Trường tiểu học Mỹ Hưng

Xóm 3 - Xã Mỹ Hưng - Huyện Mỹ Lộc - Nam Định
Sở hữu:

Công Ty TNHH Giày Đông Nam Á

Thôn 4, Xã Mỹ Hưng, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định
Sở hữu: Lê Ngọc Hậu

Công Ty TNHH Du Lịch Thương Mại 365

Thôn Quảng Minh, Xã Mỹ Hưng, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định
Sở hữu: Nguyễn Văn Thành

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Thương Mại Thép Phú Hương

Xóm 4 - Xã Mỹ Hưng - Huyện Mỹ Lộc - Nam Định
Sở hữu: Trần Tiến Giáp