Cập nhật: (29-06-2020)
Mã số thuế: 0601198795

Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Lộc Xuân

Loc Xuan Transport Trading Company Limited

kinh doanh: Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa
Ngày cấp: 29-06-2020
Tổ dân phố Nghị Bắc, Thị trấn Ninh Cường, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định
Sở hữu: Nguyễn Bích Nhật
Ngày cấp Giấy phép kinh doanh: 29-06-2020
Năm tài chính: 29-06-2020
Ngày nhận lời khai: 29-06-2020
Ngày hợp đồng: 29-06-2020

Thông tin xem mang tính tham khảo. Bạn hãy liên hệ Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Lộc Xuân tại Tổ dân phố Nghị Bắc, Thị trấn Ninh Cường, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định hoặc để có thông tin rõ hơn.

Danh sách Công ty nổi bật tại: Thị Trấn Ninh Cường, Huyện Trực Ninh, Nam Định

Công Ty TNHH Nông Nghiệp Và Môi Trường Delta

Tổ dân phố Nghị Bắc, Thị trấn Ninh Cường, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định
Sở hữu: Ngô Văn Toan

Công Ty TNHH Sản Xuất & Kinh Doanh Thiết Bị Tàu Thủy Long Hồng

Tổ dân phố Tân Ninh, Thị trấn Ninh Cường, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định
Sở hữu: Đới Văn Long

Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Lộc Xuân

Tổ dân phố Nghị Bắc, Thị trấn Ninh Cường, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định
Sở hữu: Nguyễn Bích Nhật