Cập nhật: (03-04-2017)
Mã số thuế: 0601135805

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thỉnh Ngoan

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thỉnh Ngoan

kinh doanh: Bán buôn tổng hợp
Ngày cấp: 03-04-2017
Đội 2 - Ngọc Lâm, Xã Nghĩa Hải, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định
Ngày cấp Giấy phép kinh doanh: 03-04-2017
Năm tài chính: 03-04-2017
Ngày nhận lời khai: 03-04-2017
Ngày hợp đồng: 03-04-2017

Thông tin xem mang tính tham khảo. Bạn hãy liên hệ Doanh Nghiệp Tư Nhân Thỉnh Ngoan tại Đội 2 - Ngọc Lâm, Xã Nghĩa Hải, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định hoặc để có thông tin rõ hơn.

Danh sách Công ty nổi bật tại: Xã Nghĩa Hải, Huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

Công Ty TNHH May Nghĩa Hải

Đội 3, HTX Phú Thọ, Xã Nghĩa Hải, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định
Sở hữu: Trần Văn Dũng

Công Ty TNHH Duy Hưng Mobile

Đội 1 - Phú Thọ, Xã Nghĩa Hải, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định
Sở hữu: Trần Thị Hạt

Công Ty TNHH Thương Mại Tiến Mai

Đội 6, HTX Phú Thọ, Xã Nghĩa Hải, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định
Sở hữu: Nguyễn Đức Tiến

Trường tiểu học B xã Nghĩa Hải

Đội 6- HTX Phú Thọ - xã Nghĩa Hải - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định
Sở hữu:

Trường tiểu học A xã Nghĩa Hải

Đội 3 HTX Nam Hải - xã Nghĩa Hải - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định
Sở hữu:

Công Ty TNHH Kwin Việt Nam

Đội 2 Nam Hải, Xã Nghĩa Hải, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định
Sở hữu: Nguyễn Văn Kiều

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tàu Thuyền Đăng Phong

Xóm 6, Xã Nghĩa Hải, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định
Sở hữu: Mai Văn Gia

Công Ty TNHH Mtv Chăn Nuôi Quang Hòa

Đội 8 Nam Hải, Xã Nghĩa Hải, Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định
Sở hữu: Trần Quang Hòa

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thượng Hải Anh

Đội 1 Nam Hải - Xã Nghĩa Hải - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định
Sở hữu: Đinh Văn Thịnh

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Đức Long

Đội 4 Phú Thọ - Xã Nghĩa Hải - Huyện Nghĩa Hưng - Nam Định
Sở hữu: Phạm Văn Thế