Cập nhật: (08-09-2021)
Mã số thuế: 0316956909

Công Ty Cổ Phần Doanh Nhân Đương Đại Lqt

Lqt Modern Entrepreneurs Joint Stock Company

kinh doanh: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 08-09-2021
279 Nguyễn Tri Phương, Phường 05, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Sở hữu: Phan Thị Minh Thư
Ngày cấp Giấy phép kinh doanh: 08-09-2021
Năm tài chính: 08-09-2021
Ngày nhận lời khai: 08-09-2021
Ngày hợp đồng: 08-09-2021

Thông tin xem mang tính tham khảo. Bạn hãy liên hệ Công Ty Cổ Phần Doanh Nhân Đương Đại Lqt tại 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 05, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc để có thông tin rõ hơn.

Danh sách Công ty nổi bật tại: Phường 5, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Doanh Nhân Đương Đại Lqt

279 Nguyễn Tri Phương, Phường 05, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Sở hữu: Phan Thị Minh Thư

Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Royal Japan

54/11 Ngô Quyền, Phường 05, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Sở hữu: Ngô Nguyễn Thuỵ Vy

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Dịch Vụ Việt Đại

93/4 Đào Duy Từ, Phường 05, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Sở hữu: Lâm Gia Bửu Trân

Công Ty Cổ Phần Saigon Home Care

439/15 Hòa Hảo, Phường 05, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Sở hữu: Lê Phúc Khang An

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Victory - Balley Việt Nam Group

428 Hoà Hảo, Phường 05, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Sở hữu: Phạm Châu Tuấn

Công Ty TNHH Đạt Nhân Group

381 Vĩnh Viễn, Phường 05, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Sở hữu: Huỳnh Trung Thành Lê Thị Ngọc Hạnh

Công Ty TNHH Tập Đoàn Its Việt Nam

368/5 Nguyễn Chí Thanh, Phường 05, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Sở hữu: Nguyễn Minh Tùng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Song Toàn Phát

347 Hòa Hảo - Phường 05 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh
Sở hữu: Phạm Quang Toàn

Công Ty TNHH Nha Khoa St Group

321 Nguyễn Tri Phương, Phường 05, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Sở hữu: Lê Thị Ngọc Trang

Công Ty TNHH Tm Dv Nkt ánh Dương

297/24 Vĩnh Viễn - Phường 05 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh
Sở hữu: Nguyễn Ngọc Hiếu