Cập nhật: (24-04-2019)
Mã số thuế: 0201961490

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Tlc Việt Nam

Tlc Viet Nam Services And Trading Joint Stock Company

kinh doanh: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Ngày cấp: 24-04-2019
Số 151 Miếu Hai Xã, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Sở hữu: Lê Quốc Chung
Ngày cấp Giấy phép kinh doanh: 24-04-2019
Năm tài chính: 24-04-2019
Ngày nhận lời khai: 24-04-2019
Ngày hợp đồng: 24-04-2019

Thông tin xem mang tính tham khảo. Bạn hãy liên hệ Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Tlc Việt Nam tại Số 151 Miếu Hai Xã, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng hoặc để có thông tin rõ hơn.

Danh sách Công ty nổi bật tại: Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Giao Nhận Hàng Hóa Vci

Số 265 Đường Chợ Hàng, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Sở hữu: Vũ Minh Tuấn

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Và Thương Mại Dịch Vụ Trường Lộc

Số 99 đường Dân Lập, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Sở hữu: Vũ Thị Kim Oanh

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Đại An Phát

Số 6B/545 Chợ Hàng, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Sở hữu: Trần Thị Mai Hương

Công Ty Cổ Phần Nise Việt Nam

Số 62 Đông Trà, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Sở hữu: Vũ Thế Việt

Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Phát Triển Nam Cường

Số 04/476 Chợ Hàng - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - Hải Phòng
Sở hữu: Khúc Văn Quý

Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và vận tải Yên Hưng

Số 14//6/285 Miếu hai xã - Phường Dư hàng kênh - Quận Lê Chân - Hải Phòng
Sở hữu: Tạ Hồng Quang