Cập nhật: (09-06-2021)
Mã số thuế: 0109665161

Công Ty Cổ Phần Bth Đại Hưng

Bth Dai Hung Joint Stock Company

Ngày cấp: 09-06-2021
Thôn Đại Áng, Xã Đại Áng, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
Sở hữu: Nguyễn Ngọc Biên Nguyễn Đức Tiến
Ngày cấp Giấy phép kinh doanh: 09-06-2021
Năm tài chính: 09-06-2021
Ngày nhận lời khai: 09-06-2021
Ngày hợp đồng: 09-06-2021

Thông tin xem mang tính tham khảo. Bạn hãy liên hệ Công Ty Cổ Phần Bth Đại Hưng tại Thôn Đại Áng, Xã Đại Áng, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội hoặc để có thông tin rõ hơn.

Danh sách Công ty nổi bật tại: Xã Đại Áng, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Long Thành Hà Nội

Đội 5, Thôn Vĩnh Trung, Xã Đại Áng, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
Sở hữu: Ngô Văn Thảo

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Và Xây Dựng Phương Nguyên

Thôn Nguyệt Áng, Xã Đại Áng, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
Sở hữu: Bùi Quốc Phương

Công Ty TNHH Dược Phẩm Liên Doanh Quốc Tế Trường Hưng Thịnh

Thôn Vĩnh Thịnh, Xã Đại Áng, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
Sở hữu: Trần Thị Thắm

Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Vinapower

Đội 9, Xã Đại Áng, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
Sở hữu: Nguyễn Văn Thành

Công Ty TNHH Sách Và Truyền Thông An Nam

Thôn Vĩnh Thịnh , Xã Đại Áng, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
Sở hữu: Khuất Hữu Nam

Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Xnk Tuấn Phát

Xóm mới Vĩnh Trung , Xã Đại Áng, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
Sở hữu: Nguyễn Trọng Tuấn

Công Ty TNHH Auto Tint Việt Nam

Đội 10, Thôn Đại Áng, Xã Đại Áng, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
Sở hữu: Nguyễn Xuân Hùng

Công Ty TNHH Xây Lắp Và Thương Mại An Phú Hưng

Đội 9,thôn Đại Áng, Xã Đại Áng, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
Sở hữu: Nguyễn Thị Chinh

Công Ty TNHH Thương Mại Và Cơ Khí Phong Cầm

Thôn Vĩnh Thịnh - Xã Đại áng - Huyện Thanh Trì - Hà Nội
Sở hữu: Dương Thái Cầm

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Thương Mại Xuân Bách

Đội 6 Thôn Vĩnh Trung , Xã Đại Áng, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
Sở hữu: Nguyễn Văn Binh