Cập nhật: (09-06-2021)
Mã số thuế: 0109663559

Công Ty TNHH Triển Khai Erp Odooplus

Odooplus Erp Implementation Company Limited

kinh doanh: Lập trình máy vi tính
Ngày cấp: 09-06-2021
Ngõ 5, xóm 1, Thôn Hải Bối, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Sở hữu: Trân Đức Thiện
Ngày cấp Giấy phép kinh doanh: 09-06-2021
Năm tài chính: 09-06-2021
Ngày nhận lời khai: 09-06-2021
Ngày hợp đồng: 09-06-2021

Thông tin xem mang tính tham khảo. Bạn hãy liên hệ Công Ty TNHH Triển Khai Erp Odooplus tại Ngõ 5, xóm 1, Thôn Hải Bối, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội hoặc để có thông tin rõ hơn.

Danh sách Công ty nổi bật tại: Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ Đức Nam

Thôn Cổ Điển, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Sở hữu: Phạm Thị Hạ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Tài Đức

Thôn Cổ Điển, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Sở hữu: Nguyễn Hữu Tài

Trung Tâm Nghiên Cứu Và Phát Triển Thị Trường - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cơ Khí 4 Và Xây Dựng Thăng

Thôn Cổ Điển - Xã Hải Bối - Huyện Đông Anh - Hà Nội
Sở hữu: Hồ Ngọc Anh

Xí Nghiệp Xây Dựng Số 2 - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cầu 3 Thăng Long

Thôn Cổ Điển - Xã Hải Bối - Huyện Đông Anh - Hà Nội
Sở hữu: Trần Văn Tự

Công Ty TNHH Vispi Toàn Cầu

Khu Dân Cư Bắc Thăng Long, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Sở hữu: Hoàng Thị Văn Hoàng Minh Dũng

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU THươNG MạI Cơ KHí Và XâY DựNG NGUYễN DươNG

Thôn Cổ Điển - Xã Hải Bối - Huyện Đông Anh - Hà Nội
Sở hữu: Nguyễn Quốc Văn

Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Đức Nam

Thôn Cổ Điển, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Sở hữu: Phạm Thị Hạ

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Chung Hoa

Xóm mới Bê tông, thôn Cổ Điển, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Sở hữu: Trần Văn Chung

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Quang Vinh Việt Nam

Xóm 2, thôn Cổ Điển, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Sở hữu: Nguyễn Hữu Quang

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Và Vật Liệu Xây Dựng Hằng Huynh

Xóm 4,thôn Hải Bối, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Sở hữu: Đặng Thùy Trang