Cập nhật: (29-07-2016)
Mã số thuế: 0107458360

Hộ KINH DOANH ĐồNG NHâN (NGUYễN VăN áNH)

kinh doanh: Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Ngày cấp: 02-06-2016
THôN ĐồNG NHâN - Xã Đông La - Huyện Hoài Đức - Hà Nội
Sở hữu: NGUYễN VăN áNH
XóM 1 ĐồNG NHâN-Xã Đông La-Huyện Hoài Đức-Hà Nội
Nhận thông báo thuế: THôN ĐồNG NHâN - Xã Đông La - Huyện Hoài Đức - Hà Nội
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Hoài Đức
Nơi cấp Giấy phép kinh doanh: UBND huyện Hoài Đức
Ngày cấp Giấy phép kinh doanh: 01-06-2016
Ngày nhận lời khai: 02-06-2016
Ngày hợp đồng: 20-06-2016
Cấp Chương: 3-757-190-195
Cách tính thuế GTGT: Trực tiếp doanh thu

Thông tin xem mang tính tham khảo. Bạn hãy liên hệ Hộ KINH DOANH ĐồNG NHâN (NGUYễN VăN áNH) tại THôN ĐồNG NHâN - Xã Đông La - Huyện Hoài Đức - Hà Nội hoặc Chi cục Thuế Huyện Hoài Đức để có thông tin rõ hơn.

Danh sách Công ty nổi bật tại: Xã Đông La, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

Công Ty TNHH Tư Vấn Tín Trãi

Thôn Đồng Nhân, Xã Đông La, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
Sở hữu: Nguyễn Văn Hiệu Đỗ Thị Ngân

Công Ty TNHH Supergame

Xóm 1, thôn La Tinh, Xã Đông La, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
Sở hữu: Chế Đình Sơn

Công Ty TNHH Tâm Lý Ứng Dụng New Life

Xóm 5, thôn Đông Lao, Xã Đông La, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
Sở hữu: Nguyễn Thị Hương Ly

Công Ty TNHH Sản Xuất Nước Sạch Hà Nội

Xóm 2, Thôn La Tinh, Xã Đông La, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
Sở hữu: Ngô Quỳnh Trang

Công Ty TNHH Kưnl Việt Nam

Xóm 3, làng La Tinh, Xã Đông La, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
Sở hữu: Trần Đình Thái

Công Ty TNHH D&m

Xóm 2, thôn Đồng Nhân, Xã Đông La, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
Sở hữu: Hoàng Thị Trang

Công Ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Nội Thất Tuấn Kiệt

Xóm 2, Thôn Đồng Nhân, Xã Đông La, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
Sở hữu: Nguyễn Phi Lũy

Công Ty TNHH Thương Mại Nam Bằng

Thôn Đồng Nhân, Xã Đông La, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
Sở hữu: Tạ Công Nam

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hà Đức

Xóm 3, Thôn La Tinh, Xã Đông La, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
Sở hữu: Phùng Mạnh Hà

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thịnh Đạt

Xóm 5, thôn Đông Lao, Xã Đông La, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
Sở hữu: Nguyễn Văn Hưởng