Thông tin xem mang tính tham khảo. Bạn hãy liên hệ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÁT tại hoặc để có thông tin rõ hơn.

Từ khóa: 0103035179,